Sertifisering

Sentral godkjenning

Med sentral godkjenning viser du at foretaket oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Byggmester

En mester har kompetanse på høyt nivå både som fagekspert og leder. Kvalifikasjonen opparbeides gjennom arbeid kombinert med mesterutdanning eller tilsvarende utdanning, etter oppnådd fag- eller svennebrev i et mesterfag.

Ambassadør for Medbyggerne

Vi er stolt ambassadør for Medbyggerne – et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold.