Tjøllingtunet

ByggherreÅrstallEntreprise
Brunlanes Eiendom AS2020-2022Totalentreprise

Sammen med Eventyrhus Larvik AS skal vi utføre totalentreprise av prosjektet på Østbyveien. Tjøllingtunet vil bestå av fire boligbygg på fire og fem etasjer, som sammen danner et vakkert lite tun til glede for beboerne. I tillegg skal det eksisterende gule huset som står på tomten pusses opp, og skal kunne benyttes av alle som bosetter seg på Tjøllingtunet. 

Prosjektet oppføres i robuste og vedlikeholdsvennlige materialer, og arkitektene har lagt vekt på å tilpasse bygget til omgivelsene og stedet. Her blir det også store trivelige balkonger med vid utsikt. Nye og moderne byggemåter gir lave ut er til drift og vedlikehold, samtidig som man får de nyeste og smarteste detaljene. Her får du en lys og luftig bolig som det er godt å bo i. 

I kjelleren er det egen parkering, med adkomst til leilighetsplan via heis. Praktisk og behagelig, spesielt på snørike vintre. Det er vektlagt at minst mulig biltrafikk skal foregå på tomten. Nedkjøring til garasje for alle boliger skjer ved krysset Tjøllingvn. / Østbyveien med adkomst frem
til hvert bygg under bakken.