Tjøllingtunet

ByggherreÅrstallEntreprise
Brunlanes Eiendom AS2020-2022Totalentreprise

Sammen med Eventyrhus Larvik AS skal vi utføre totalentreprise av prosjektet på Østbyveien. Tjøllingtunet vil bestå av fire boligbygg på fire og fem etasjer, som sammen danner et vakkert lite tun til glede for beboerne. I tillegg skal det eksisterende gule huset som står på tomten pusses opp, og skal kunne benyttes av alle som bosetter seg på Tjøllingtunet. 

Prosjektet oppføres i robuste og vedlikeholdsvennlige materialer, og arkitektene har lagt vekt på å tilpasse bygget til omgivelsene og stedet. Her blir det også store trivelige balkonger med vid utsikt. Nye og moderne byggemåter gir lave ut er til drift og vedlikehold, samtidig som man får de nyeste og smarteste detaljene. Her får du en lys og luftig bolig som det er godt å bo i. 

I kjelleren er det egen parkering, med adkomst til leilighetsplan via heis. Praktisk og behagelig, spesielt på snørike vintre. Det er vektlagt at minst mulig biltrafikk skal foregå på tomten. Nedkjøring til garasje for alle boliger skjer ved krysset Tjøllingvn. / Østbyveien med adkomst frem
til hvert bygg under bakken. 

Hytte i Larvik

ByggherreÅrstallEntreprise
Privat2020Totalentreprise

Totalentreprise av arkitekttegnet hytte på 142 m² BRA for privat familie. I dette prosjektet har vi samarbeidet tett med byggeherre som har deltatt aktivt i hele prosessen og selv voktet mange av detaljene under oppføringen.

Etter en lengre tankeprosess ble det besluttet, å rive eksisterende hytte fra 1969 fremfor å rehabilitere, og erstattet den med en ny. Den nye hytta er i hovedsak bygget på den gamle grunnmuren. Hytta har samme mønehøyde og utnyttelse som tidligere hytte. Svømmebassenget og uteanlegg fra 1969 er reparert.

Arkitektens tanker

Åpenhet og god kontakt mot utearealer, terreng, vær og utsikt har vært førende ønsker. Hyttas plan danner et lite atrium mot vest som skjermer for vind syd/sydvest, og åpner mot aftensolen. Stuen kan åpnes med foldevegger både mot sjøen og atriet, eller i begge retninger på varme stille dager.

Les mer om prosjektet på nettsidene til arkitektbyrået Meinich